Kurs sędziowski na III i II klasę
2015-02-02 23:00:00
Kurs sędziowski na III i II klasę sędziowską
Warunki uczestnictwa : Sędzią szachowym może być osoba, która:
a) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
b) ma przynajmniej II kategorię szachową, c) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
d) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.

Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połączonego z egzaminem.
Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia następujących warunków:
a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej)
b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach.
Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

Kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe. Wymagana jest znajomość kojarzenia turnieju kołowego i obsługę zegarów szachowych ( DGT 2010, DGT Easy).

Kurs odbędzie się 21.02.2015 o godzinie 10:00 w Obrze w Domu Parafialnym ul. Powstańców Wlkp. 2
Koszt kursu i egzaminu wynosi 100 zł płatne przed kursem.
Zgłoszenia:
telefon: 887603040, email :dancig@interia.pl

Przewodniczący Kolegium Sędziów
Województwa Lubuskiego
Tomasz Sowa