Informacja w sprawie sprzętu dla szkół województwa lubuskiego w ramach programu:
"Edukacja przez szachy w szkole"
2015-07-05 07:39:41

"Przesyłam listę szkół, które na dzień dzisiejszy mają prawo do otrzymania nieodpłatnie sprzętu szachowego w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w szkole”.


"Lista obejmuje 50 szkół z adresami pocztowymi i mailowymi oraz nazwiskami dyrektorów. Każda szkoła powinna podpisać protokół użyczenia sprzętu w 3 egzemplarzach – 1 egzemplarz dla szkoły, 1 dla PZSzach i 1 dla Wojewódzkiego Związku. Polski Związek Szachowy musi się rozliczyć z przekazanego sprzętu na podstawie oryginalnych protokołów, więc proszę o przesłanie podpisanych i opieczętowanych pieczątką szkoły dokumentów do biura w Warszawie w termie do końca października br.


Reszta szkół nie spełniła wymogów (brak deklaracji lub inne). Osiem szkół na załączonej liście nie dosłało oryginałów deklaracji przystąpienia do projektu – proszę o kontakt z tymi szkołami i przesłanie do biura w Warszawie oryginalnych dokumentów. Jeśli szkoły, których nie ma na liście, uzupełnią brakujące dokumenty, otrzymają sprzęt w terminie późniejszym.W przypadku pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam,

Anna Harazińska
Specjalista ds. projektu „Edukacja przez szachy w szkole”

POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
Al. Jerozolimskie 49
00-697 Warszawa
Tel. 22 428 23 76
Mail: a.harazinska@pzszach.org.pl

DRUKI DO POBRANIA
Lista szkół
Protokół użyczenia